ჩვენს შესახებ

საქართველოს გულის რიტმის ასოციაცია აერთიანებს გულის რიტმის დარღვევების დარგში მოღვაწე ქართველ სპეციალისტებს. ჩვენი მიზანია გულის რიტმის დარღვევების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობა, არითმიების მკურნალობის თანამედროვე პრინციპებისა და სტანდარტების დანერგვა საქართველოში, რითმოლოგებს შორის პროფესიული კონტაქტების გაუმჯობესება.