რესურსები
წინაგულთა ფიბრილაციის მართვის ბროშურა
მაისი 6, 2012

წარმოგიდგენთ ბროშურას, სადაც მოკლედ და ნაბიჯ-ნაბიჯ არის წარმოდგენილი წინაგულთა ფიბრილაციის მქონე პაციენტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის პრაქტიკული რეკომენდაციები.