რესურსები
მარჯვენა პარკუჭის არითმოგენური დისპლაზია/კარდიომიოპათიის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები
მაისი 6, 2012

აქ წარმოდგენილია მარჯვენა პარკუჭის არითმოგენური დისპლაზია/კარდიომიოპათიის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები