რესურსები
ბრუგადას სინდრომის სამი ეკგ ტიპი
მაისი 6, 2012

ბრუგადას სინდრომის სამი ეკგ ტიპი, რომელთაგან დიაგნოსტიკურია მხოლოდ პირველი.