რესურსები
ევროპის გულის რიტმის ასოციაციის 2016 წლის White Book

წარმოგიდგენთ ევროპის გულის რიტმის ასოციაციის ყოველწლიური სტატისტიკური ცნობარის, ე.წ. White Book-ის 2016 წლის გამოცემას, სადაც ტრადიციულად შესულია სტატისტიკური მონაცემები საქართველოდანაც.