რესურსები
სუპრავენტრიკულური არითმიების მართვის გაიდლაინი
მარტი 31, 2012

წარმოგიდგენთ სუპრავენტრიკულური არითმიების დიაგნოსტიკისა და მართვის ეროვნულ გაიდლაინს, რომელიც მიღებული და დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.