რესურსები
EHRA White Book 2012-ის სტატისტიკური მონაცემები იმპლანტირებადი მოწყობილობების შესახებ
აგვისტო 26, 2012

ფაილში წარმოდგენილია ევროპის ქვეყნების სტატისტიკრი მონაცემები გულის რიტმის დარღვევების სამკურნალო იმპლანტირებადი მოწყობილობების (პეისმეკერები, კარდიოვერტერ-დეფიბრილატორები, რესინქრონიზატორები) შესახებ.