საქართველოს გულის რიტმის ასოციაცია
logo
გადახედვა

საქართველოს გულის რიტმის ასოციაციის (GeHRA) VIII კონგრესი

პარასკევს 4 ნოემბერი 2022

5 ნოემბერი 2022

საგამოფენო ცენტრი “EXPO Georgia”, მე-3 პავილიონი, აკ. წერეთლის გამზ. 118, თბილისი 0119

ელ.ფოსტა

info@gehra.org

ტელეფონი

(00995)599988001

ფაქსი

(00995)599988001

მისამართი

1, N.Javakhishvili str, 0157, Tbilisi, Georgia